Neue Klubchampionate:

Djaya de Besos van Hoefflaecken's Cocó